Înscrierea membrilor se face pe bază de cerere de înscriere adresată Preşedintelui Asociaţiei. Pot deveni membri ai Asociației persoanele fizice sau juridice din țară sau străinătate care sprijină moral și/sau material Asociația, indiferent de apartenența politică, religioasă, socială, etnică, etc.

Conform statutului Asociației membrii Asociației au următoarele drepturi și obligații:

Membrii Asociației au urmatoarele drepturi:

 1. să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul Director, dacă au împlinit vârsta de 18 ani, au aptitudini şi capacitate pentru funcţiile la care candidează şi nu au suferit nici o condamnare penală;
 2. să participe la Adunările Generale, să pună în discuție și să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al Asociației;
 3. să initieze și să conducă proiecte în cadrul Asociației după ce acestea vor fi fost aprobate de către Adunarea Generală;
 4. să semnaleze Asociației problemele care privesc scopul și obiectivele Asociației, în vederea promovării și apărării acestora;
 5. să ia cuvântul și să își exprime votul în cadrul întâlnirilor, dacă este cazul;
 6. să fie reprezentați la nivel naţional şi internaţional de către Asociație;
 7. să participe la târguri, expoziţii, simpozioane, conferinţe, congrese, şi la alte activităţi de profil, organizate în ţară şi în străinătate, ca delegat al Asociație;
 8. să primească sprijin moral și asistență din partea Asociației în cazuri excepționale (boală, accident, incendii, decesul sau boala gravă a unui membru de familie);
 9. să se retragă din Asociație;

Membrii Asociației au următoarele îndatoriri:

 1. să cunoască și să respecte statutul, regulamentul interior, hotărârile organelor de conducere ale Asociației și să dea tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor Asociației;
 2. să nu aducă prejudicii de ordin moral și material Asociației;
 3. să participe la adunările generale și/sau la ședintele Consiliului Director, după caz;
 4. să sprijine material și moral Asociația;
 5. să nu desfăşoare activităţi contrare Asociaţiei, ce ar putea leza direct sau indirect scopurile și/sau interesele asociației;
 6. să nu facă parte din alte organizaţii cu obiect de activitate similar şi nici să iniţieze constituirea unor asociaţii similare cât timp sunt membri ai asociaţiei;
 7. să nu angajeze asociaţia în nici o activitate fără a avea mandat statutar;
 8. să achite cotizația de membru, în cuantumul și la termenele stabilite de Adunarea Generală.