D 230_OPANAF_2021

D 230_OPANAF_2021

CERERE
PRIVIND DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND
PÂNĂ LA 3,5 % DIN IMPOZITUL ANUAL DATORAT